Gündem Koruma Faaliyetleri

Çocuklara Uygun Davranma Yeteneklerini Geliştirme Programı

Program, PSS kolaylaştırıcılarına çocuklara uygun davranma yeteneklerini kazandırarak çocuklar ile ebeveyn arasındaki ilişkiyi cüçlendirmeyi ve çocukları aile içi şiddet ve ihmalden kurtarmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında, PSS kolaylaştırıcılarına eğitim verilerek bu eğitimin topluma aktarılması sağlanmıştır. Eğitim, iki güm sürüp, Suriye kuzey batısındaki 19 koruma merkezi kapsamıştır.

Related posts

Suriye halkı yardım projesi

saed charity

Halık Arasında Koronavirüs Hakkında Farkındalık Yaratma ve Önleyici Tedbirler Alma Projesi

saed charity

İş Fırsatı (Öğretmen)

saed charity

Yorum Yap