HAKKIMIZDA

Derneğimiz; Türkiye'de 23.07.2014 tarihinde ve (31-020-039) ruhsat numarası ile resmi olarak kayıtlı, kar amacı

gütmeyen bağımsız bir insani yardım kuruluşudur.

                                                                                                                                                                                                

VİZYONUMUZ

Said, yardımlaşma alanında öncülük eden uluslararası bir dernektir.

                                                                

MİSYONUMUZ

Yeryüzünde yardıma muhtaç olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırmak.

Asil değerlerimize göre insan onurunu korumayı, adalet ve sosyal kalkınmayı profesyonellik ve dürüstlük ile sağlamak.

 

DEĞERLERİMİZ

İnsanlık || Seçkinlik ve Verimlilik || Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik.

 

AMAÇLARIMIZ

1. Dünyadaki kriz ve afet mağdurlarına nakdi ve ayni yardım dağıtımı yoluyla insani yardım çalışmaları yapmak.

2. Uzun vadeli kalkınma projeleri ve bireylerin yeteneklerini geliştirme yollarıyla toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak.

3. Toplumlar arasında dayanışma ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak.

4. İnsani çalışmaların kalitesi ve verimliliğini artırmak amacıyla İnsani yardım alanında çalışan tüm ulusal

ve uluslararası dernekler ile işbirliği yapmak ve koordine etmek.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Said Yardım Derneği, en geniş faydalanan kesimine ulaşmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası

derneklerin benimsediği çoğu sektörlerin kapsamına giren projelerin uygulanmasında aktif olmaktadır.

Said Yardım Derneği, projelerini gıda güvenliği ve geçim kaynakları, sağlık, eğitim, koruma, barınma, gıda dışı

ve sponsorluk programları sektörlerinde uygulamaktadır.